یاران مهدی(عج)

 

 

الهم عجل لویک الفرج

به فرموده امام باقر(ع):

۵٠ نفر از ٣١٣ یار امام زمان(عج) از زنان هستند

7 سال پیش