جوک و اس ام اس

به غضنفر میگن فامیلی دکترت چیه ؟

میگه : ترابی

میگن اسمش چیه ؟

میگه : فیزیو
غضنفر داشته از کنار یک چاه رد میشده میبینه یکی از ته چاه داد میکشه کمک کنید,ترو

خدا کمک کنید...غضنفر به توی چاه جواب میده اخه احمق جان ته چاه جای گدایی کردنه؟
یارو بچش نمیخوابیده، بهش ژل میزنه
پرایده داشته از بغل فلکس قورباغه ایه رد میشده، ازش میپرسه: داداش، چشمات چرا

زده از حدقه بیرون؟!

فلکسه میگه: اگه موتور تورم درمیاوردن میچپوندن به ما ، چشمات میزد از حدقه بیرون!!!

><(((;>
o
O
o
O ><(((;>
o
O
o
O <;)))><
O


عمیق ترین دریاها رو شنا کردم تا بهت بگم: چه کار می کنی؟ خوب هستی؟

در سلامتی کامل به سر می بری؟ هو؟
یه پسر و دختر با هم میرن تو زیرزمین
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

تو کجا می ری فضول؟یه تهرانی برای یه آبادانی داشت لاف میزد و میگفت: من یک سگ دارم وقتی میخواد بیاد

تو خونه در میزنه! آبادانیه: مگه سگت کلید نداره ؟
غضنفر میمیره میره اون دنیا، ازش میپرسن چی شد مردی؟ میگه داشتم شیر

می‌خوردم ! میگن: شیرش فاسد بود؟ میگه نه بابا، گاوه یهو نشست
دختر و پسره داشتن با هم قایم باشک بازی میکردند ،


دختره به پسره میگه تو چشم بگذار اونوقت من میرم قایم میشم


اگه تونستی منو پیدا کنی بغلم کن و بوسم کن ،


اگه هم نتونستی منو پیدا کنی من زیر راه پله قایم شدم !

7 سال پیش