تست تیزهوش بودن یا نبودن شما+خنده دار

به عکس نگاه کن وسعی کن شخص موجود تو عکس رو پیداکنی


فقط ۱۲۰ ثانیه (۲ دقیقه) بیشتر ادامه نده چون تیز هوش نیستی


طبیعت

.
.
.
.

جواب پایین صفحه است

چند بار سعی کن قبل ازاینکه جواب رو ببینی خیلی راحت میتونی پیداش کنی

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ببین میتونی تو این تصویر پیداش کنی؟

 

طبیعت

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نتونستی پیداش کنی؟
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
اشکال نداره رفته زیر آب.

اومد بیرون،خبرت میکنم

7 سال پیش