جوک جدید+طنز باحال+لطیفه خنده دار+هیچ کس
جوک

کی دوست داره ؟ هیچ کس

کی برات میمیره ؟ هیچ کس

کی دیوونته ؟ هیچ کس

کی عاشقته ؟ هیچ کس

کی فدات میشه ؟ هیچ کس
.
.
.
میدونی من کیم ؟

همون هیچ کس
7 سال پیش