اس ام اس عاشقانه جدید

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


همیشه میخواستم مالک قلبت باشم ، نه مستاجرش !


ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ


ماه عشق است بیا عاشق شویم ، عاشق آن خدای خالق شویم


چون به درگاهش کشیم دست نیاز ، مهربان باشد شویم ما بی نیاز . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ


اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت


باهاش چی مینوشتی؟ خدایا دوست دارم . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


خون که قرمزه رنگ عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ٬ میتوان گفت که من چلچله لال توام ٬


مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ٬ سخت محتاج به گرمای پر و بال توام . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی ، هر که را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم ،

 

راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی ، عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ


دوست بهترین واژه در جهان است، اما کسانی که معنی آن را نمی فهمند


این واژه را بدنام کرده اند ٬ دوست ، دشمن تنهایی یک تنهاست . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


چشای پرستو بی اشک میمیره صدای قناری بی تو میگیره اگه تو نباشی پیشم عزیزم


هر چی شادیست توی قلبم میمیره آسمون عشق پوسیده می شه


هوای عشق مه الوده می شه . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ


سرمشق های آب بابا ٬ یادمان رفت


رسم نوشتن با قلم یادمان رفت


شعر خدای مهربان را حفظ کردیم


اما خدای مهربان یادمان رفت . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


فراموش نکنیم در ساحل قلبها ٬ این جای پای دوست است که می ماند ٬


وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ


کنار قطره اشکم هزار تا خاطره دفنه ، گله میکنم از تو ، از تو که این همه بی رحمی


هزار بار مردم از عشقت ، ای که سراپا از سنگی . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


یکی در آرزوی دیدن توست ، یکی در حسرت بوسیدن توست


ولی من ساده و بی ادعایم ، تمام هستی ام خندیدن توست . . .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ


دورم ز تو ای خسته خوبان چه نویسم


من مرغ اسیرم به عزیزم چه نویسم


ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد


با آن دل گریان به عزیزم چه نویسم


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


من از بازی 7سنگ بدم میآد ، میترسم اینقدر سنگ رو سنگ بذاریم


که بینمون دیوار بشه ، بیا لی لی بازی کنیم که تو هرجا رفتی


دوباره برگردی پیشم . . .!


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ


تو دفتر نقاشیهام رنگ چشاتو کم دارم ، بی معرفت نگام بکن فقط نگاتو کم دارم


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


همه دنیا در حکم یک دوربین عکاسی است لبخند بزنید


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ


راز عشق را در نگاهت باز کن عشق من را در دلت آغاز کن گر هوس کردی مرا


در نزد خود ٬ تلفن را بردار از ما یاد کن . . . !


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی ، هر که را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم ،


راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی ، عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم . . .

 

7 سال پیش