جوک جدید خنده دار

اینم یه جوک جدید باحال آتیشی فقط بپا نسوزی

ایوب را گفتند صبر از که آموختی؟

گفت:از دایل آپ(Internet dial up) قهقهه

7 سال پیش