پیامک(اس ام اس)های سرکاری(جدید)!

  ‘ ۱۲ ‘ .
3 _!    9
 ‘ . ۶ . ‘


ساعت 3 بامداد. اینجا ایران است، صدای مردم آزار.

 

میدونی چقدر دوست دارم؟ اونقدر که حاضرم واست برم تو خوشه سه!

 

یارانه دستانت را قطع نکن من زیر خط فقر محبتهایت هستم

7 سال پیش