زیر 16 سال

باید با موبیل بزرگترا بازی نکنی!!

دختر

 

وگرنه

 

نی نی

 

باید کفشتو تو پای بزرگترا ببخشید پاتو تو کفش بزرگترا نکنی

 

نی نی

 

اس ام اس و ام ام اس بازی کنار باشه لطفاکلافه

 

دختر

 

حالا حالاها زن گرفتنو عروس شدن بی عروس شدن

 

عروس

 

حالا حالاها ادامه تحصیلو پیشرفت چشمک

 

ازدواج

7 سال پیش