دنیای زیر آب

 

 

 

ماهی

 

 

ماهی

 

ماهی

 

ماهی

 


ماهی

 

 

ماهی

 

 

ماهی

 

 

ماهی

 

 

ماهی

 

 

ماهی

 

 

ماهی

این نوع فو ق العاده که اسمش کوپیه خودش هزاران هزار نوع داره چون هر کدوم

دمکشون یه رنگ

الآن این یکی در حال زایمانه

این نوع ماهی زنده زاست من خودم بارها وبارها موقع وضع حمل دیدمش

الآن من خودم تو آکواریومم 150 تا ازشون دارم

یه ماده بزرگ گرفتم(دوبرابر اونی که تو عکسه )با دو تا نر(نرها کوچیکتر وخوشگل تراز ماده هان)

تو هر ماه راحت 80 تا ماهی اندازه ته سوزن میده بیرون

یعنی تو سال یه ماهی نیم وجبی نزدیک به هزار تا ماهی ریز میده بیرونتعجب

 

7 سال پیش