داستان راستان!

 

بهترین داستانهای ایرانی|takpar.co.cc

 

گاو ما ما می کرد ، گوسفند بع بع می کرد ، سگ واق واق می کردو همه با هم فریاد

می زدند:

حسنک کجایی ؟؟؟

شب شده بود اما حسنک به خونه نیومده بود،حسنک مدت های زیادی بود که به خونه

نمی اومد،حسنک به شهر رفته بودو اونجا شلوار جین و تی شرت های تنگ به تن می کرد.

هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات جلوی آینه به موهای خود ژل می زد،موهای

حسنک دیگه مثل پشم گوسفند نبود چون به موهای خود ش سشوار می زد،دیروز که

حسنک با کبری چت می کرد،کبری گفت تصمیم بزرگی گرفته

کبری تصمیم گرفته بود حسنک رو رها کنه و دیگه با اون چت نکنه چون با پتروس چت

میکرد،پتروس همیشه پای کامپیوترش می نشستو چت می کرد.

پتروس دید که سد سوراخ شده اما انگشتش درد می کرد چون زیاد چت کرده بود،اون

نمی دونست که سد تا چند لحظه ی دیگه میشکنه، پتروس در حال چت کردن غرق

شد.

برای مراسم دفنش کبری تصمیم گرفت با قطار به اون سرزمین بره اما کوه  کنار ریل

ریزش کرد

ریزعلی دید که کوه ریزش کرده اما حوصله نداشت،ریزعلی سردش بود و دلش نمی

خواست لباسش رو در بیاره ، ریزعلی چراغ قوه داشت اما حوصله  درد سر نداشت،قطار

به سنگ ها خورد و منفجر شد .کبری و مسافران قطار همشون مردن.

اما ریزعلی بدون توجه به خونه رفت.خونه مثل همیشه سوت و کور بود.الآن چند سالی

میشه که کوکب خانم همسر ریزعلی مهمون ناخونده نداره حتی مهمون خونده هم

نداره. حوصله ی مهمون رو هم نداره . اون پول نداره تا شکم مهمون ها رو سیر کنه.

اون تو خونه تخم مرغ و پنیر داره اما گوشت نداره .

کلاس بالایی داره فامیل های پولداری داره ولی آخرین بار که گوشت قرمز خرید

چوپون دروغگو بهش گوشت خر فروخت،اما اون که از چوپون دروغگو گله نداره چون دنیای

ماخیلی از این چوپونا داره به همین دلیله که دیگه تو کتاب های دبستان اون داستان

های قشنگ وجود نداره.

7 سال پیش